Bine ati venit!

Comuna Unirea- aşezare străveche- este una din marile localităţi rurale ale judeţului Alba. Teritoriul comunei Unirea, cu cele şapte sate aparţinătoare, a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Chiar dacă nu există date directe, putem presupune că acest teritoriu a fost populat încă din epoca neolitică. Căderea statului lui Decebal în anul 106 e.n. a atras după sine transformarea Daciei în provincie romană, epoca din care avem primele date sigure despre locuirea teritoriului comunei. Se presupune că în epoca romană Unirea a fost aşezare importantă, căci pe aici se încrucişa drumul roman care venea de la Apulum (Alba Iulia) spre Potaissa (Turda), cu cel care urca pe Mureş către castrul (cetatea) de la Brâncoveneşti.

 

Prezenţa poporului roman pe meleagurile comunei Unirea este dovedită prin urme ale culturii materiae din sec. al X-lea, sub forma unor ceramici specifice care s-au găsit la Ciugud. La 1219 apar deja menţionate Vinţul (Unirea), Ciugudul de Jos, Dumbrava şi Măhăceni. Numele satelor comunei nu apar dintr-o dată, ele suferind modificări multiple.

 

Începând cu sec. al XV-lea, informaţiile despre satele comunei sunt mai bogate, fiind menţionate în multe documente juridice. Cu toate frământările, în prima jumătate a sec. al XVI-lea, Vinţul-favorizat de poziţia sa geografică- se dezvoltă repede, încât în 1538, într-un document a lui Ioan Zapolyay, este menţionat ca târg.

 

Începutul sec. al XIX-lea, consemnează pentru Vinţ diferitele reglementări care se vor încheia cu împărţirea pământului în loturi particulare. În timpul revoluţiei din 1848, localitatea este incendiată şi arde aproape complet. Sfârşitul secolului constituie o periadă de lineşte şi refacere, construindu-se clădiri administrative, judecătoreşti, şcoli, calea ferată, într-o nouă reorganizare administrativă, Vinţul (loc. Unirea de azi) primind titlu de „capitală de plasa” având în subordine 19 sate.

 

Dezvoltarea ulterioară a comunei s-a integrat apoi în istoria generală a sttului naţional unitar. Au urmat alte evenimente care au adus modificări în structura administrativă a comunei: reforma agrară, criza economică, dictatura regală, al II-lea război mondial…Citeste